CHONG YU HENG D20112053103 EL-BP04

18 December, 2012

APA ITU KELUARGA SIHAT?

APA ITU KELUARGA SIHAT?

Keluarga Sihat boleh ditakrifkan sebagai :

“Keluarga yang memenuhi keperluan fizikal, psikologikal, sosial dan kerohanian ahli-ahlinya”.

Definisi ini menjelaskan bahawa dengan memenuhi keperluan asas ini, keluarga boleh
mencapai kesejahteraan hakiki dari segi fizikal, mental dan sosial ahli-ahli keluarga dan
menjadi satu entiti kepada keluarga itu sendiri.


Elemen-elemen Keluarga Sihat

Berdasarkan kepada definisi keluarga sihat, elemen-elemen yang membentuk `Keluarga
Sihat’ boleh ditakrif dan dikenalpasti sebagai keluarga yang :-

• Tinggal di rumah yang sempurna dan selamat
• Mempunyai pendidikan yang mencukupi dan sesuai
• Mengamalkan amalan-amalan sihat (termasuk pemakanan sihat dan senaman)
• Mengamalkan kesihatan reproduktif dan seks yang optima bagi memastikan
kestabilan dan kesinambungan keluarga
• Mempunyai keselamatan emosi
• Berkomunikasi dan bergaul secara positif
• Memahami dan menjalankan peranan dan tanggungjawab
• Mengamalkan nilai-nilai moral dan agama
• Berkongsi masa lapang
• Mempunyai pendapatan yang mencukupi
• Memupuk sokongan sosial

Walaupun elemen-elemen ini kelihatan seperti diklasifikasikan kepada aspek fizikal,
mental (psikologikal) dan sosial, adalah penting untuk diketahui bahawa kebanyakannya
merupakan lanjutan daripada salah satu aspek atau lebih.

No comments:

Post a Comment